Vem bryr sig?

Vem Bryr sig?

 

I syfte att vända trenden som allt snabbare visar på ökad segregation och lågt förtroende för demokratin och politiker, startar Stiftelsen projektet ”Vem bryr sig?” för att öka delaktighet och inflytande i lokalpolitiken i Järvaområdet. Vi stöttar unga 16-19 år att bli aktiva samhällsmedborgare genom att sprida kunskap om vår demokrati, ge kommunikationsverktyg och skapa förutsättningar för inflytande i beslutsprocesser, samt arrangera möten mellan unga och makthavare. Projektet finansieras av Postkodstiftelsen genom deras satsning ”Allas röster”. Postkodstiftelsen vill stärka individers och organisationers förmåga och möjlighet att delta i demokratiska processer för att öka känslan av inkludering, deltagande och inflytande. Vår genomförande samarbetspartner är Framtidens Hus, Rinkeby-Kista stadsdels satsning på meningsfull fritid för målgruppen.

 

 

Stiftelsen har inom ramen för projektet anställt tio ungdomar från Järvaområdet som kallas Demokratiambassadörer. De utbildas i hur vår demokrati fungerar och får verktyg för att delta i och skapa inflytande i lokalpolitik. De har även i uppdrag att nå ut till andra i åldrarna 16-19 i Järvaområdet för att sprida kunskap och tillsammans skapa inflytande. Det gör de genom att planera och genomföra evenemang, workshops och andra aktiviteter under våren 2022.

Projektet är finansierat av postkodstiftelsen

Med satsningen Allas röster ville vi stärka individers och organisationers förmåga och möjlighet att delta i demokratiska processer för att öka känslan av inkludering, deltagande och inflytande. Vi är därför stolta över att stötta Stiftelsen The Global Village som genom sitt viktiga initiativ vill skapa möjligheter för unga i Järvaområdet för att aktivt delta i och påverka beslutsprocesser som rör deras liv och samhället i stort, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.