2008 såddes det första fröet till Stiftelsen The Global Village, då grundaren Ahmed Abdirahman skapade ett informellt nätverk för Tensta Gymnasiums alumner. Nätverket fick heta Tensta Gymnasium Alumni och syftade till att få tidigare elever att investera sitt engagemang i området och därmed skapa förebilder för nuvarande elevkår. Under ledigheter från universitetsstudierna i New York återvände Abdirahman till Stockholm för att anordna alumnimiddagar och föreläsningar, vilket lade grunden för vad som skulle bli Stiftelsen The Global Village.

2013 startade Abdirahman Järva Filmfestival; en utomhusbiofestival som idag är en plats för barnfamiljer från alla delar av staden att samlas och ta del av barn- och kulturfilmer från hela världen. I förorterna lever svenskar med en mångfald av kulturella bakgrunder, traditioner, språk och ursprungsländer. Syftet med festivalen är att människor ska kunna mötas över dessa gränser och därmed bidra till en ökad gemenskap.

År 2014 bildade Abdirahman föreningen The Global Village som 2019 kom att utvecklas till en stiftelse. Stiftelsen The Global Village grundades av Ahmed Abdirahman tillsammans med medgrundarna Caroline Berg, ordförande på Axel Johnson, Stefan Ränk, koncernchef och vd på Einar Mattsson och Sven Hagströmer, grundare av bland annat Avanza Bank.

Järva Filmfestival kom med tiden att bli en mötesplats för många människor. Grundaren Ahmed Abdirahman såg i denna plattform en stor potential att både engagera och inkludera boende i socioekonomiskt utsatta områden i den politiska dialogen. Avståndet mellan boende, civilsamhället, näringsliv och politiker är större i socioekonomiskt utsatta områden. Ur detta föddes idén om en mötesplats för att stärka civilsamhällets förtroende för samhällsinstitutioner och beslutsfattare och därmed vända den negativa samhällsutvecklingen.

2016 bjöds politiker in till Järva Filmfestival, vilket kom att bli starten av Järvaveckan (tidigare kallad Politikerveckan i Järva). Precis innan filmen fick politiker säga några ord och mingla med föräldrar och barn och unga, något som uppskattades av bägge parter. Av partiledarna var det endast Miljöpartiets språkrör, Gustav Fridolin, som medverkade medan fyra andra partier representerades av kommun- och regionpolitiker. 2017 böjds samtliga partiledare in igen med bättre framförhållning och samtliga medverkade. Resten är historia.

Genom åren har Stiftelsen The Global Village skapat verksamheter som verkar för att alla ska inkluderas i det sociala, ekonomiska och politiska livet tillsammans med företag, föreningar och myndigheter. Stiftelsen arbetar utifrån de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) med fokus på bland annat mål 10, Minskad ojämlikhet, och mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen.

Stiftelsen har lanserat två rapportserier med titlarna “Fakta för förändring”, som lanserades 2019, och “Perspektiv” som lanserades 2017. Syftet med rapporterna är att med hjälp av fakta skapa förutsättningar för dialog mellan politiker, myndigheter, näringsliv, civilsamhällsaktörer och de människor som berörs, och på så sätt bidra till ett mer inkluderande samhälle. Ett samhälle där alla kan vara med och påverka samhällsutvecklingen.