Sedan starten 2016 har Järvaveckan blivit en av Sveriges viktigaste mötesplatser för samhällsengagerade företag, föreningar, myndigheter, politiker och medborgare. Järvaveckan handlar om att minska avståndet mellan de folkvalda politikerna och medborgarna. Genom att locka partiledare från samtliga riksdagspartier och samhällsaktörer från många olika branscher bidrar Järvaveckan till att öka förutsättningarna för alla medborgare att engagera sig politiskt, delta aktivt i samhället och sätta sina prioriterade frågor på den politiska agendan.

Vi tror på mötets kraft. Järvaveckan är ett forum som möjliggör för fler öppna samtal och där fler kan träffas utanför sina bubblor och lära av varandra.

Är du och din verksamhet intresserad av få veta mer och kanske delta? Kontakta oss eller gå in och läs mer på vår hemsida för Järvaveckan.