Town hall meetings

HÄR ÄR HÖSTENS TOWN HALL MEETINGS

Varmt välkomna att träffa och samtala med politikerna från Region Stockholm på Town Hall Meeting i Husby i höst. Vid tre tillfällen besöker regionråden i majoritet och opposition Folkets Husby för att lyssna och svara på frågor från er medborgare. Kom dit och ställ frågor, säg vad du tycker eller lägg fram förslag på förbättringar.

Föranmälan krävs. På grund av smittspridning har vi begränsat med platser. 

ONSDAG 29 SEPTEMBER – MAJORITETEN I REGION STOCKHOLM
TEMA: Hälsa- och sjukvård

Medverkande politiker:

Irene Svenonius (M) – Finansregionvård
Tobias Nässén (M) – Vård- och valfrihetsregionvård
Désirée Pethrus (KD) – Vårdutvecklingsregionvård
Anna Starbrink (L) – Hälso- och sjukvårdsregionvård

Föranmäl dig här!


TORSDAG 27 OKTOBER –  MAJORITETEN I REGION STOCKHOLM 

TEMA: Trafik och miljö

Medverkande politiker:

Charlotte Broberg (M) – Fastighets- och serviceregionråd
Kristoffer Tamsons (M) – Trafikregionråd
Tomas Eriksson (MP) – Miljö- och kollektivtrafikregionråd
Gustav Hemming (C) – Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd

Föranmäl dig här!

 

TORSDAG 18 NOVEMBER – OPPOSITIONEN I REGION STOCKHOLM
TEMA: Vad hade oppositionen gjort annorlunda om de fick bestämma?

Medverkande politiker:

Talla Alkurdi (S), oppositionsregionråd
Anna Sehlin (V), oppositionsregionråd
Aida Hadzialic (S), oppositionsregionråd
Jens Sjöström (S), oppositionsregionråd

 

Föranmäl dig här!

Skriv gärna vad vi vill ställa för fråga eller diskutera för ämne när anmäler dig, men det är frågorna som tas upp av er deltagarna på mötena som styr samtalen.

Varmt välkomna!-

 

Vad är Town hall meetings?

Hösten 2019 startades Town Hall Meetings för att skapa en mötesplats för politiker och medborgare. Mötena kompletterar Järvaveckan genom att medborgare året om kan ställa frågor direkt till ansvariga politiker på lokal, regional och nationell nivå. Under 2020 medverkande 32 kommun-och regionpolitiker (Stockholms stads borgarråd, Kommunalråden i Södertälje och Regionsråden i Region Stockholm). Under mötet ges medborgare möjlighet att påverka och kommentera den politik som påverkar deras vardag, samtidigt som politiker ges möjlighet att lyssna och öka deras förståelse och kunskap om vad medborgare ser som utmaningar och möjligheter i samhället. Town Hall Meetings sker månadsvis. 

Syftet med Town Hall Meetings är att:

  • Minska avståndet mellan medborgare och politiker
  • Öka förutsättningarna för medborgare att engagera sig politiskt och sätta sina prioriterade frågor på den politiska agendan
  • Öka politikers kunskap om vad boenden i Järva och Hovsjö ser för möjligheter och utmaningar i deras områden

Minska avståndet mellan medborgare och poltiker

Enligt Perspektiv 2020 känner hälften så många av de boende i utsatta områden en politiker i jämförelse med allmänheten. För att motverka ojämlikhet och stärka delaktigheten behöver vi minska avståndet mellan politiker och medborgare, särskilt i utsatta områden.