Town hall meetings

Vad är Town hall meetings?

Hösten 2019 startades Town Hall Meetings för att skapa en mötesplats för politiker och medborgare. Mötena kompletterar Järvaveckan genom att medborgare året om kan ställa frågor direkt till ansvariga politiker på lokal, regional och nationell nivå. Under 2020 medverkande 32 kommun-och regionpolitiker (Stockholms stads borgarråd, Kommunalråden i Södertälje och Regionsråden i Region Stockholm). Under mötet ges medborgare möjlighet att påverka och kommentera den politik som påverkar deras vardag, samtidigt som politiker ges möjlighet att lyssna och öka deras förståelse och kunskap om situationen i områdena och för medborgarna. Town Hall Meetings sker månadsvis. 

Syftet med Town Hall Meetings är att:

  •  Minska avståndet mellan medborgare och politiker
  • Öka valdeltagandet i Sveriges socioekonomiskt utsatta områden 
  • Öka förutsättningarna för boende i utsatta områden att engagera sig politiskt, aktivt delta i samhället och sätta sina prioriterade frågor på den politiska agendan
  • Öka förtroendet för politiker
  • Öka politikers kunskap om situationen i utsatta områden och olika gruppers livsförhållanden 

Minska avståndet mellan medborgare och poltiker

Valdeltagandet i utsatta områden är betydligt lägre än i resten av landet och enligt Perspektiv 2020 känner hälften så många av de boende i utsatta områden en politiker i jämförelse med allmänheten. För att motverka ojämlikhet och öka valdeltagandet behöver vi minska avståndet mellan politiker och medborgare, särskilt i utsatta områden.