Town hall meetings

TOWN HALL MEETINGS MED PARTILEDARE

Vi som arrangerar Town Hall Meetings i Järva är Stiftelsen The Global Village, Kista Träff och Rinkeby Folkets Hus.

Notera att vi har mötena på olika platser i Järva. 

Tema: Föreningsliv/mötesplatser/meningsfull fritid
4 maj kl 18 – 20
RINKEBY FOLKETS HUS
Moderator: Angela Refuerzo Larsson
Anmäl dig här 

Tema: Kriminalitet och trygghet 
16 maj kl 18 – 20
KISTA TRÄFF
Anmäl dig här

Tema: Bostad och stadsmiljö
21 april kl 17.30-19.30
FOLKETS HUSBY
Moderator: Angela Refuerzo Larsson
Anmäl dig här 

 

Minnesantecknignar:

Town Hall Meeting med Märta Stenevi (MP) – 2 mars 2022
Town Hall Meeting med Nyamko Sabuni (L) & Isabel Smedberg- Palmqvist (L) – 30 mars 2022

 

Vad är Town hall meetings?

 

Town Hall Meetings är återkommande möten där politiker och medborgare bjuds in att
diskutera de utmaningar och möjligheter som finns i vårt samhälle. Syftet är
att minska avståndet mellan politiker och medborgare. Mötet formas efter
deltagarnas frågor.

 

Från och med 2022 arrangeras Town Hall Meetings av Stiftelsen The Global Village i samarbete med Kista Träff och Rinkeby Folkets Hus. 

Tillsammans vill vi bidra till:

  • Öka förutsättningarna för medborgare att engagera sig politiskt och sätta sina prioriterade frågor på den politiska dagordningen
  • Öka kunskapen om det politiska systemet och våra folkvalda
  • Öka politikers kunskap om vad boenden i Järva ser för möjligheter och utmaningar i samhället
 
 
 

STYRGRUPPEN

Till höger ser ni styrgruppen för Town Hall Meetings. Tillsammans ska vi engagera fler att höja sina röster och ta plats i mötet med politiker.

Välkomna Miriam, Nagat, Ahmed, Fatuma och Isra.

Minska avståndet mellan medborgare och poltiker

Enligt Perspektiv 2020 känner hälften så många av de boende i socio-ekonomiskt utsatta områden en politiker i jämförelse med allmänheten. För att motverka ojämlikhet och stärka delaktigheten behöver vi minska avståndet mellan politiker och medborgare, och skapa plattformar för dialog och påverkan.