Stefan Ränk

Stefan Ränk är en av medgrundarna till Stiftelsen The Global Village och ledamot i styrelsen.

Han är idag vd för bostadskoncernen Einar Mattsson AB. Stefan har tidigare arbetat på bland annat Leimdörfer (nuvarande Nordanö) och Castellum. Han är bland annat styrelseledamot i Stiftelsen Nobel Center samt ordförande i KTH:s rådgivande kommitté för donationer.

Stefan är engagerad i Stockholms långsiktiga utveckling för en dynamisk och inkluderande storstad.

⇐ Tillbaka till styrelsen

Till toppen