Marianne Bogle

Marianne Bogle är ledamot i styrelsen.

Hon är verksamhetsansvarig för CSR Sweden som är ett nätverk av företag som vill driva på hållbarhetsfrågan tillsammans med samhällets alla sektorer. CSR Sweden är nationell partner till CSR Europe och World Business Council for Sustainable Development och har även ett strategiskt partnerskap med Gällivare Näringsliv.

De aktiviteter som nätverket arrangerar ska gå att spåra till möjliggörande av Agenda 2030, FN:s hållbarhetsmål. CSR Sweden har ett extra starkt fokus på de sociala målen. Marianne sitter också i styrelserna för: AIK Fotboll, Stockholmsalliansen, UUA, Universell Utformning av Arbetsplatser.

⇐ Tillbaka till styrelsen

Till toppen