Filippa Austin

Filippa Austin gör sin praktik som projektassistent på Järvaveckan.

Praktiken är en avslutande del av hennes utbildning till statsvetare på Stockholms universitet. Utöver sina studier är hon aktiv i studentnätverket SASUF, South Africa Sweden University Forum. Filippa har sen tidigare erfarenhet inom administration, service, barn och ungdomsverksamhet, kundtjänst, konst och kultur.

Filippa är engagerad i samhällsfrågor (som utbildning och bostadspolitik) och vill i framtiden jobba med att bidra till ett mer rättvist och jämlikt samhälle.

⇐ Tillbaka till kansli

Till toppen