Vår styrelse

Stiftelsen The Global Village är partipolitiskt och religiöst obunden. Vår styrelse består av ledamöter med skilda politiska uppfattningar samt olika kulturell och religiös bakgrund, men vi är eniga om att det behövs nya idéer och innovativa policyförslag för att förbättra integrationen och bryta utanförskapet.

Ahmed Abdirahman

grundare & vd

Ahmed Abdirahman vd för Stiftelsen The Global Village. Han är före detta näringspolitisk expert för social hållbarhet på Stockholms Handelskammare. Abdirahman har tidigare arbetat vid amerikanska ambassaden i Stockholm och Interpeace, ett internationellt fredsbyggande organisation med säte i Genève, Schweiz. Genom en Courtney Ross Scholarship har han en kandidatexamen i internationella studier från Marymount Manhattan College, NY. Han har läst ledarskapsutbildningen Höj Rösten Politikerskola och Tandem Leadership. Abdirahman blev antagen i Northern Stars programme 2018.

Ahmed Abdirahman har utsetts till Framtida Ledare av tidningen Chef (2018), Årets Samhällsbyggare av Veckans Affärer (2018), Göran Tunhammar-pristagare (2018), Framtidens Makthavare av makthavare.se. (2017) samt Årets Opinionsbildare av Dagens Opinion (2017). Han blev sommarvärd i Sommar i P1 juli 1, 2018.

Ahmed Abdirahman föddes 1986 i Mogadishu, Somalia och kom som flykting till Sverige 1998. Han lärde sig läsa och skriva i Sverige.

Caroline Berg

Ordf & Medgrundare

Caroline Berg är femte generationens familjeföretagare och ordförande i Axel Johnson, en svensk företagskoncern som arbetar med handel och tjänster. Caroline är också ordförande för Martin & Servera och Erik och Göran Ennerfelts stiftelse, vice ordförande för Nordstjernan samt ledamot av styrelsen i Axfood, Novax, Axfast och Brilliant Minds Foundation, med flera.

Mellan 2006–2014 var Caroline direktör för Human Development och kommunikation på Axel Johnson, där hon även ansvarade för hållbart företagande.

Caroline är mycket engagerade i integrationsfrågorna och tror att det är viktigt att bygga broar och skapa nätverk som inte finns idag. ”Vi behöver samtala öppet om problemen för att finna lösningar som för oss framåt”, säger Caroline.

Rozerin Orucoglu

verksamhetsledare

Rozerin är verksamhetsledare och ekonomiansvarig för Stiftelsen The Global Village sedan 2019. Hon har drivit och utvecklat Järvaveckan strategiskt och operationellt sedan hösten 2017. 

Rozerin är född i Turkiet, har en turkisk och kurdisk bakgrund samt är uppväxt i Fisksätra i Nacka. Hon innehar en civilekonomexamen från Stockholms universitet samt ett International Baccalaureate diplom. Hon har även studerat retorik och opinionsbildning på Södertörns högskola och gått ledarskapsutbildningen Höj Rösten Politikerskola. Hon har även arbetat som revisor på Deloitte i 4 år och arbetat 2 år på kommunikationsbyrån Prime. 

Sven Hagströmer

Medgrundare & ledamot

Sven Hagströmer är en engagerad entreprenör. Han studerade ekonomi vid Stockholms universitet. Sven Hagströmer har över 40 års erfarenhet från finansbranschen. Han har hög kompetens inom näringsliv och företagande. Sven är entreprenör som har startat flera bolag och varit medfinansiär i bolag även utanför finansbranschen. Han har gedigen kunskap och väl utvecklad fingertoppskänsla för de finansiella marknaderna. Sven har stort samhällsengagemang med diverse sociala projekt och projekt inom jämställdhet och mångfald. Bland annat som medgrundare av Berättarministeriet och Allbright. Sven Hagströmer möjliggör Stiftelsen The Global Villages verksamheter som privatperson.

Marianne Bogle

ledamot

Marianne Bogle är en av grundarna i CSR Sweden, och har sedan 2004 drivit CSR Swedens arbete i Sverige. CSR Sweden är en förening av företag som vill driva hållbarhetsfrågor, byta erfarenheter och jobba tillsammans med aktörer från samhällets alla olika sektorer. Idag har CSR Sweden 17 medlemsföretag och är en del av CSR Europe med över 41 nationella syskonorganisationer över Europa, tillsammans över 10 000 företag. Det finns även ett globalt nätverk av partners. CSR Europe grundades 1995 ur idén att företag har stora möjligheter att hjälpa människor i utanförskap genom jobb och sysselsättning. Idag jobbar hela nätverket inom CSR Europe med Agenda 2030 (FN:s Hållbarhetsmål) som målbild och verksamhetsplan. Marianne sitter också i styrelsen för AIK Fotboll, där Järvaområdet ligger nära hjärtat.

Ola Nilsson

ledamot

Ola Nilsson engagera sig i projekt, organisationer och processer där han ser en potential för positiv social förändring. Ola har 15 års erfarenhet av att arbeta med grupper för att skapa en positiv förändring för jämställdhet, mångfald och social rättvisa. Han har en förmåga att se samband och lösningar, för att generera engagemang och delaktighet. 

Ola har en kandidat i Statsvetenskap och kvinnors och genusvetenskap från Macalester College, MN, USA. Han har också erfarenhet inom den ideella och offentliga sektorn i Norge, USA, Sverige och Belgien.

Dimitris Gioulekas

Ledamot

Dimitris Gioulekas är VD på Knightec AB. Gioulekas har varit styrelseledamot i Knightec AB sedan 2003. Han har B.Sc. och MBA. Dimitris Gioulekas blev år 2018 och 2014 utsedd till årets vd. 

Dimitris är företagsledaren, som inte tycker om näringslivets ”gubbklubbar” och anser att Sverige måste bli bättre på att ta vara på människor med utländsk bakgrund.

Dimitris Gioulekas är uppvuxen i Blekinge tillsammans med föräldrar, som lämnade Grekland för Sverige på 60-talet.

Juan Eriksson

Ledamot

Juan Eriksson är bankjurist som jobbat brett med juridik på flera banker. Han har varit engagerad i Stiftelsen The Global Village och Järvaveckan sedan start. För Juan är det viktigt att skapa riktig samhällsförändring genom att skapa möjligheter för viktiga och intressanta möten och erfarenhetsutbyten för personer med olika bakgrund.

David Orlic 00

David Orlic

Ledamot

David Orlic betraktas av många som en av Sveriges främsta experter inom kommunikation och opinionsbildning. Med över 100 internationella priser, däribland ett Grand Prix vid Cannes Lions, är han en av landets mest belönade kreativa ledare.

David har varit rådgivare åt Socialdemokraterna i två valrörelser och är medgrundare av initiativet #SthlmOp som gett över 1 000 ungdomar från Stockholms ytterstadsdelar sommarjobb inom den kreativa sektorn. Han har studerat vid University of Oxford, Uppsala Universitet och Berghs School of Communication, och är gästföreläsare på bland annat Handelshögskolan i Stockholm.

Stefan Ränk

Medgrundare & ledamot

Stefan Ränk är koncernchef för bostadsbolaget Einar Mattsson AB som hans morfar startade 1935. Einar Mattsson-sfären är Stockholms stads största privata ägare av hyresbostäder och har fastigheter i såväl innanför tullarna som i stadens förorter. Koncernen är bland de mest aktiva projektutvecklarna av nya bostäder i Stockholmsregionen och har ett förvaltningsbolag som förvaltar cirka 15 000 bostäder. Stefan är även VD för Einar Mattsson Fastighets AB och Heirloom Asset Management AB.

Stefan är ledamot i Nobelhuset AB och KTH:s rådgivande kommitté för fundraising. Han är även ordförande i valberedningarna för SNS och Fastighetsägarna Sverige.

Stefan är engagerad i samhällets och Stockholms långsiktiga utveckling. ”Vi måste underlätta den dynamik som gör att både människor och områden kan utvecklas i en storstad. Engagerade människor som bejakar nyfikenheten är viktiga krafter för att få det att hända.”, säger Stefan