Här kan du läsa mer om Stiftelsen The Global Village:s stadgar.

Stadgar

Dokumentet innehåller:

§ 1 Stiftelsens namn
§ 2 Stiftelsens ändamål
§ 3 Stiftelsens verksamhet
§ 4 Styrelse och dess sammansättning
§ 5 Rådgivande organ och valberedning
§ 6 Styrelsesammanträden
§ 7 Förvaltning
§ 8 Arvoden
§ 9 Ändring av stadgar
§ 10 Revison
§ 11 Tillsyn
§ 12 Eventuellt upphörande