Årlig Opinionsundersökning & Faktarapport

Vi tillför kunskap, genom statistik och forskning, till integrationsdebatten i Sverige. Vi genomför årligen en opinionsundersökning och en faktarapport. Rapporterna fokuserar på socioekonomiskt utsatta grupper och områden och syftar till att öka kunskapen om dessa människorna och områden.

Det finns väldigt många ogjorda undersökningar och rapporter i dessa områden och grupper. Detta vill vi råda bot på. Det genomförs mängder med undersökningar och rapporter om den svenska allmänheten, som bryts ned på olika undergrupper som analyseras kors och tvärs. Vi vet mycket om många. Däremot vet vi lite om de boende i dessa områden, i synnerhet om man betraktar hur mycket uppmärksamhet de får på olika sätt.

Fakta för förändring

Fakta för Förändring: så ser svensksomaliernas livsförhållanden ut . Läs här rapporten

PERSPEKTIV 2020 - med särskilt fokus på unga vuxna

Var 18:e person i Sverige lever i ett så kallat utsatt område. Mycket av det politiska samtalet handlar om dessa områden och människor, men väldigt lite kunskap har funnits om de som faktiskt bor där. Syftet med denna opinionsundersökning är tala med, och inte om människorna. Opinionsundersökningen görs för fjärde året i rad. Med den här årligt återkommande rapporten vill vi tillföra nya fakta till integrationsdebatten i Sverige. Den här opinionsundersökningen beskriver vad människor i Sveriges mest utsatta områden tycker och tänker kring olika frågor. Vi jämför deras tyckande mot allmänheten i Sverige (boende i icke-utsatta områden, varav majoriteten har svensk bakgrund). I årets opinionsundersökning har vi lagt särskilt fokus på unga vuxna mellan 18 år och 29 år. Unga vuxna i landets utsatta områden påverkas starkt av segregationen och är en stor outnyttjad resurs för Sverige. Genom denna särskilda fokus hoppas vi förstå unga vuxnas perspektiv bättre och hur vi bäst kan bemöta deras oroa, hopp och drömmar. Ungas vuxna i utsatta områdens perspektiv sammanfattas i slutet av varje kapitel i rapporten och jämförs mot jämnåriga i allmänheten. Stiftelsen The Global Village är partipolitiskt och religiöst obunden. Vår uppgift är inte att ge svaren, utan att öka kunskapen om situationen i utsatta områden/grupper och möjliggöra ett faktabaserat, lösningsorienterat samtal mellan politiker och medborgare och andra nyckelaktörer. Läs hela rapporten här (pdf): PERSPEKTIV 2020 Read summary of the report in English: about the covid-19 chapter and summary of the other chapters

Fakta för Förändring - Sveriges utsatta områden

Var 18:e person i Sverige lever i ett så kallat utsatt område. Mycket av den politiska debatten handlar om dessa 60 områden, men väldigt lite kunskap har funnits om de som faktiskt bor där – fram till nu. Totalt rör det sig om 61 områden över landet. Den här rapporten handlar om vilka det är som bor i de utsatta områdena, vad de gör och deras förutsättningar i vårt land. (Vår rapport baseras på polisens tidigare lista med 61 områden, idagsläget klassas 60 områden som utsatta). Statistikmyndigheten SCB har i samverkan med Stiftelsen The Global Village tagit fram unik och detaljerad statistik över de utsatta områdena. Vi har kartlagt arbetsliv, utbildningsnivåer, boendesituation och privatekonomi hos invånarna i Sveriges utsatta områden. Vi är medvetna om att den här statistiken kan användas på olika sätt för att driva politiska agendor från höger till vänster. Men en förutsättning för att komma till rätta med komplexa problem är att förstå dem på djupet. Vi hoppas att politiker, tjänsteperson, journalister, civilsamhällesledare och företagsledare läser rapporten, varje siffra, varje rad och varje sida och sedan börjar agera. Fakta för Förändring: så ser svensksomaliernas livsförhållanden ut släpps 28 maj 2021. Läs rapporten: Fakta för förändring 2019