Rapporter

Faktarapporter & Opinionsundersökningar  

Perspektiv 2021: opinionsundersökning i landets 60 utsatta områden

Den här undersökningen beskriver vad människor i Sveriges 60 mest utsatta områden tycker och tänker kring samhällsutvecklingen i området där de bor och i Sverige i stort. Undersökningen görs för femte året i rad och har besvarats av människor med bakgrund i över 100 olika länder. I år undersöker vi även högre chefers inställning till bland annat integrationsarbete och etnisk mångfald. Här kan du läsa de senaste artiklarna och omnämningar om rapporten:

LÄS rapporten HÄR 

Fakta för förändring: svensksomalierna

Fakta för Förändring: så ser svensksomaliernas livsförhållanden ut.

Stiftelsen The Global Village, som bland annat arrangerar Järvaveckan, kartlägger nu sex invandrargrupper i Sverige utifrån levnadsförhållanden – de som är födda i , eller har föräldrar som fötts i Somalia, Eritrea, Etiopien, Syrien, Iran och Irak.

Den första rapporten “Fakta för förändring: så ser svensksomaliernas livsförhållanden ut” handlar om svensksomalier. De som bor i Sverige men är födda i Somalia, eller har somaliska föräldrar, är cirka 110 000 personer. Det är drygt en procent av Sveriges befolkning. Ungefär lika många som folkmängden i mellanstora städer som Halmstad, Eskilstuna eller Borås. Men svensksomalierns tillvaro skiljer sig från genomsnittssvenskens. Nästa rapport, som kommer om någon månad, kommer att handla om Svensksyrier.

LÄS rapporten HÄR 

Perspektiv 2020

Var 18:e person i Sverige lever i ett så kallat utsatt område. Mycket av det politiska samtalet handlar om dessa områden och människor, men väldigt lite kunskap har funnits om de som faktiskt bor där – fram till nu. PERSPEKTIV 2020 – med särskilt fokus på unga vuxna. LÄS MER HÄR 

Fakta för förändring – Sveriges 61 utsatta områden

Var 18:e person i Sverige lever i ett så kallat utsatt område. Totalt rör det sig om 61 områden över landet. Den här rapporten handlar om vilka det är som bor i de utsatta områdena, vad de gör och deras förutsättningar i vårt land. (Vår rapport baseras på polisens tidigare lista med 61 områden, idagsläget klassas 60 områden som utsatta). Statistikmyndigheten SCB har i samverkan med Stiftelsen The Global Village tagit fram unik och detaljerad statistik över de utsatta områdena. Vi har kartlagt arbetsliv, utbildningsnivåer, boendesituation och privatekonomi hos invånarna i Sveriges utsatta områden. Fakta för Förändring – Sveriges utsatta områden. LÄS MER HÄR