Rapporter

Faktarapporter & Opinionsundersökningar  

Fakta för förändring: svensksyrierna 

Fakta för Förändring: Svensksyrierna – så ser deras livssituation ut

Stiftelsen The Global Village, som bland annat arrangerar Järvaveckan, kartlägger nu sex invandrargrupper i Sverige utifrån levnadsförhållanden – de som är födda i , eller har föräldrar som fötts i Somalia, Eritrea, Etiopien, Syrien, Iran och Irak. Den andra rapporten “Fakta för förändring: Svensksyrierna – så ser deras livssituation ut” handlar om svensksyrierna. De som bor i Sverige men är födda i Syrien, eller har syriska föräldrar, är cirka 250 000 personer.

Urval av medieinslag 

Statistik-datum: Det tar tid för SCB att samla in och sammanställa all statistik, varför det är omöjligt att ta fram helt dagsaktuella siffror. Statistiken i rapporten kommer huvudsakligen från 2018 eller 2019. Naturligtvis kan statistiken ha förändrats fram till augusti 2021, då denna rapport publiceras. Men statistiken är oftast så tydlig att vi ändå bedömer att man ofta och approximativt kan tala om hur det ser ut i dag – även om siffrorna alltså har några år på nacken. Det är också intressant att studera utvecklingen över tid, och därför presenterar vi genomgående fakta från 2013 eller 2014.

Utgivningsdatum: augusti 2021

LÄS RAPPORTEN HÄR 

Perspektiv 2021: opinionsundersökning i landets 60 utsatta områden

Den här undersökningen beskriver vad människor i Sveriges 60 mest utsatta områden tycker och tänker kring samhällsutvecklingen i området där de bor och i Sverige i stort. Undersökningen görs för femte året i rad och har besvarats av människor med bakgrund i över 100 olika länder. I år undersöker vi även högre chefers inställning till bland annat integrationsarbete och etnisk mångfald. Här kan du läsa de senaste artiklarna och omnämningar om rapporten:

Urval av medieinslag 

Statistik-Datum: Undersökningen består av över 1200 telefon och webbintervjuer genomförda mellan 29 april – 31 maj 2021. De som intervjuats är boende i någon av Sveriges 60 mest utsatta områden. Undersökningen innehåller frågor om samhället, närområdet, vilket förtroende man har för olika institutioner och hur man ser på integrationen i Sverige. I årets undersökningen har vi även ställt en rad nya frågor om privatekonomi och coronapandemin. Nytt för i år är även en undersökning bland över 500 högre chefer i både privat och offentlig sektor. Cheferna har fått besvara frågor om integrationsarbete, etnisk mångfald och attityd i en rad olika politiska frågor.

Utgivningsdatum: juli 2021

LÄS rapporten HÄR 

Fakta för förändring: svensksomalierna

Fakta för Förändring: så ser svensksomaliernas livsförhållanden ut.

Stiftelsen The Global Village, som bland annat arrangerar Järvaveckan, kartlägger nu sex invandrargrupper i Sverige utifrån levnadsförhållanden – de som är födda i , eller har föräldrar som fötts i Somalia, Eritrea, Etiopien, Syrien, Iran och Irak.

Den första rapporten “Fakta för förändring: så ser svensksomaliernas livsförhållanden ut” handlar om svensksomalier. De som bor i Sverige men är födda i Somalia, eller har somaliska föräldrar, är cirka 110 000 personer. Det är drygt en procent av Sveriges befolkning. Ungefär lika många som folkmängden i mellanstora städer som Halmstad, Eskilstuna eller Borås. Men svensksomalierns tillvaro skiljer sig från genomsnittssvenskens. Nästa rapport, som kommer om någon månad, kommer att handla om Svensksyrier.

Urval av medieinslag 

Statistik-datum: Det tar tid för SCB att samla in och sammanställa all statistik, varför det är omöjligt att ta fram helt dagsaktuella siffror. Statistiken i rapporten kommer huvudsakligen från 2018 eller 2019. Naturligtvis kan statistiken ha förändrats fram till maj 2021, då denna rapport publiceras. Men statistiken är oftast så tydlig att vi ändå bedömer att man ofta och approximativt kan tala om hur det ser ut i dag – även om siffrorna alltså har några år på nacken. Det är också intressant att studera utvecklingen över tid, och därför presenterar vi genomgående fakta från 2013 eller 2014.

Utgivningsdatum: maj 2021

LÄS rapporten HÄR 

Perspektiv 2020

Var 18:e person i Sverige lever i ett så kallat utsatt område. Mycket av det politiska samtalet handlar om dessa områden och människor, men väldigt lite kunskap har funnits om de som faktiskt bor där – fram till nu. PERSPEKTIV 2020 – med särskilt fokus på unga vuxna.

Urval av medieinslag 

Statistik-datum: Undersökningen består av över 2 000 telefon- och webbintervjuer genomförda mellan 19 mars – 15 maj under 2020. De som intervjuats är boende i Sveriges 60 mest utsatta områden som är utspridda i Sverige med en särskilt stor koncentration kring storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Undersökningen innehåller frågor om samhället, närområdet, vilket förtroende de har för olika institutioner och hur man ser på integrationen i Sverige. Nytt för i år är även ett par frågor som rör mellanmänsklig tillit.

Utgivningsdatum: juni 2020

LÄS MER HÄR 

Fakta för förändring – Sveriges 61 utsatta områden

Var 18:e person i Sverige lever i ett så kallat utsatt område. Totalt rör det sig om 61 områden över landet. Den här rapporten handlar om vilka det är som bor i de utsatta områdena, vad de gör och deras förutsättningar i vårt land. (Vår rapport baseras på polisens tidigare lista med 61 områden, idagsläget klassas 60 områden som utsatta). Statistikmyndigheten SCB har i samverkan med Stiftelsen The Global Village tagit fram unik och detaljerad statistik över de utsatta områdena. Vi har kartlagt arbetsliv, utbildningsnivåer, boendesituation och privatekonomi hos invånarna i Sveriges utsatta områden. Fakta för Förändring – Sveriges utsatta områden.

Urval av medieinslag 

Statistik-datum: All statistik som presenteras i rapporten är framtagen av statistikmyndigheten SCB specifikt för denna studie. Data kommer från flera olika register hos SCB. Den statistik som redovisas var den mest aktuella som fanns tillgänglig hos SCB vid tillfället då rapporten skrevs (februari–april 2019). Statistiken är från 2018/2017. Eftersom SCB:s register uppdateras vid olika tillfällen är alla data i rapporten inte från exakt samma tidpunkt.

Utgivningsdatum: juni 2019

LÄS MER HÄR