Samarbete med H&M

H&M Sverige och Stiftelsen The Global Village krokar arm för social hållbar samhällsutveckling

Den ideella organisationen, Stiftelsen The Global Village, som bland annat arrangerar Järvaveckan, har ingått ett huvudpartnerskap med H&M. Partnerskapet är långsiktigt och löper under tre års tid. Syftet är bland annat att skapa kontaktytor mellan H&M och lokalsamhället. Aktiviteter som möjliggör arbetstillfällen för talanger i de utsatta områdena kommer vara prioriterade. 

Stiftelsen The Global Village är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell stiftelse, vars ändamål är att stärka delaktigheten, demokratin och gemenskapen i samhället i stort och i synnerhet i socioekonomiskt utsatta områden, samt att skapa en lösningsorienterad diskussion om förbättrad integration. Detta gör man bland annat genom att arrangera Järvaveckan – en mötesplats för politiker, invånare och näringsliv för att samtala om integration, mångfald, social hållbarhet och jämställdhet.  

        H&M är en stor aktör i Sverige och utomlands. Det innebär ett stort ansvar och stora möjligheter att bidra till att skapa ett hållbart och inkluderande samhälle. Vi tror på att ett samarbete mellan olika samhällsaktörer är viktigt för att skapa en hållbar framtid. Därför är vi stolta över vårt samarbete med H&M och de möjligheter det öppnar upp för våra målgrupper och verksamheter. Vi hoppas flera företag följer i H&M’s spår, säger Ahmed Abdirahman, vd och grundare, Stiftelsen The Global Village och initiativtagare till Järvaveckan.

H&M som huvudpartner ingår i Stiftelsen The Global Villages Innovation Lab där parterna gemensamt ska ta fram nya verksamheter och projekt. H&M medverkar även som partner under Järvaveckan Live som pågår mellan den 2–6 juni 2021. Följ eventet på www.jarvaveckan.se 

        Som ett stort internationellt modevarumärke har vi ett enormt ansvar när det kommer till att arbeta med inkludering och mångfald och det är en del av vårt DNA. Men för att vi ska fortsätta att verka som ett framgångsrikt företag så behöver vi jobba tillsammans med andra aktörer för att verkligen kunna göra skillnad. Vi är mycket glada över att ingå i ett partnerskap med Stiftelsen The Global Village och ser framemot ett givande samarbete, säger Filip Ekvall, Regionchef H&M North Europe.

 För mer information, kontakta:

Ahmed Abdirahman, vd, Stiftelsen The Global Village

Ahmed.Abdirahman@theglobalvillage.se   073 907 7509

 

Lottie Karlsson, kommunikationschef, H&M Nordics

mediarelations.se@hm.com   08 796 54 54