Praktik 2022

Brinner du för jämlikhet och social hållbarhet? Gör din praktik hos oss på Stiftelsen The Global Village - skaparna av Järvaveckan

Vi erbjuder två praktikplater hos oss hösten 2022. Att praktisera hos oss innebär att du får erfarenhet av och inblick i hur vi som civilsamhällesorganisation arbetar för att stärka demokratin och uppnå social hållbarhet.

Stiftelsen The Global Village är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse, vars ändamål är att stärka delaktigheten, demokratin och gemenskapen i samhället i stort och i synnerhet i socioekonomiskt utsatta områden. Vårt syfte är att bidra till ett samhälle där mångfalden är en allmänt erkänd styrka. Ett samhälle där alla kan vara med och påverka samhällsutvecklingen. Vi brinner för att skapa möten och bidra till en lösningsorienterad diskussion om förbättrad integration. Våra verksamheter är bland annat Town Hall Meetings, Järva Filmfestival och Järvaveckan. Vi har även två rapportserier som vi släpper årligen, Fakta för förändring och Perspektiv, som syftar till att bidra till en mer faktabaserad diskussion om integration.

 

Praktikant – Projektassistent 

Med stöd och handledning kommer du som praktikant vara
en viktig resurs i vårt team. Arbetsuppgifterna kommer vara varierande, men bland annat kopplat till våra Town Hall Meetings
och Väx med mångfald. Exempel på uppgifter är planering av event, administration och utvärdering. Det finns möjlighet som
praktikant att påverka utformningen av praktiktjänsten efter
intresse eller kompetens.

Målet är att du som praktikant ska:

·        Öka dina kunskaper inom integration och social hållbarhet.

·        Öka din förståelse för hur civilsamhället arbetar
med de här frågorna.

·        Få värdefull praktisk erfarenhet av projektledning
och administration.

 

Vi söker dig som är:

·        Engagerad för social hållbarhet, demokrati och integration.

·        Är flexibel, självgående, noggrann, strukturerad och initiativtagande.

·        Det är meriterande om du är/har varit aktiv i föreningslivet i Järvaområdet.

 

Praktikplatsen är heltid 20 veckor och den är oavlönad.
Vänligen skicka CV och personligt brev till 
info@theglobalvillage.se senast 3 april. Skriv ”praktik projektassistent 2022” som ämne.

 

Har du frågor vänligen kontakta info@theglobalvillage.se

Praktikant – Kommunikatör

Med stöd och handledning kommer du som praktikant vara en viktig resurs i vårt team. Arbetsuppgifterna kommer främst vara kopplade till kommunikation. Du kommer bland annat ha ansvar för att planera och genomföra marknadsföring av olika projekt i samråd med projektledare och övergripande ansvar för Stiftelsens synlighet i sociala medier. Det finns möjlighet som praktikant att påverka utformningen av praktiktjänsten efter intresse eller kompetens.

Målet är att du som praktikant ska:

·        Öka dina kunskaper inom integration och social hållbarhet.

·        Öka din förståelse för hur civilsamhället arbetar med de här frågorna.

·        Få värdefull praktisk erfarenhet inom kommunikation.

 

Vi söker dig som är:

·        Engagerad för social hållbarhet, demokrati och integration.

·        Är flexibel, självgående, noggrann, strukturerad och initiativtagande.

·        Går en utbildning inom eller har erfarenhet av att arbeta med sociala medier.

Praktikplatsen är heltid 20 veckor och den är oavlönad. Vänligen skicka CV och personligt brev till info@theglobalvillage.se senast 3 april. Skriv ”praktik kommunikatör 2022” som ämne.

 

Har du frågor vänligen kontakta info@theglobalvillage.se