Om oss

Stiftelsen The Global Village är ideell, och partipolitiskt och religiöst obunden. Stiftelsen eftersträvar att möjliggöra och verka för att alla människor blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

Stiftelsens verksamhet består bland annat av seminarier, nätverksträffar, Town Hall Meetings, Järva Filmfestival och Järvaveckan. Därtill genomför vi årligen större undersökningar och rapporter för att bidra till bättre kunskap om integration, inkludering och social hållbarhet. 

Vår roll är att vara en kraft för brobyggande och ny kunskap. Som stimulerar människor att vidga perspektiven i samhällsfrågor och utveckla sin syn på sig själva och andra. Ett brobyggande som uppmuntrar samarbete i nästa led.

Vår verksamhet utgår från tre inriktningar. Tillsammans ska de bidra till långsiktig förändring:

  • Vi organiserar mötesplatser för öppna samtal. Möjliggörare för människor att mötas över alla gränser.
  • Vi initierar och sprider ny kunskap som ger nödvändiga insikter om det svenska samhället för upplysta samtal och offentlig debatt. Experter dit man vänder sig för att få nya insikter.
  • Vi genomför egna aktiviteter som stöder enskilda människor i sin utveckling genom att upptäcka nya verkligheter och därmed kunna bryta barriärer. Så är vi förändringsagenter som förverkligar förnyelse.

Vi gör det i hela Sverige.

TACK TILL VÅRA FINANSIÄRER  

Stiftelsen The Global Village bildades av Ahmed Abdirahman och medgrundarna Caroline Berg, Sven Hagströmer och Stefan Ränk. Stiftelsens arbete möjliggörs med stöd av 

Stiftelsens huvudpartners: Axel Johnson, H&M och Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.

Stiftelsens partners: Einar Mattson, Knightec, Stockholms Handelskammare, Facebook och genom privata donationer. Stiftelsen mottar projektstöd från Stockholms stad och Gålöstiftelsen. 

Stiftelsens kommunikationsbyrå: Gullers Grupp

LÄS MER OM 

Läs vår verksamhetsberättelse för 2019 och 2020 här.