Besöksadress
Stiftelsen The Global Village
Rinkebystråket 92
163 71 Spånga, Stockholm
info@jarvaveckan.se

Postadress
Stiftelsen The Global Village
Hällbybacken 2:27
163 70 Spånga, Stockholm

Fakturaadress
Stiftelsen The Global Village (org nr: 802481–1658) tar endast emot pdf-fakturor. 30 dagars fakturavillkor. Fakturan ska skickas till e-postadressen stgv@invoice.pe med följande:
Stiftelsen The Global Village
c/o PE Accounting Sweden AB
Box 90 255
120 24 Stockholm