Praktisera hos oss

Brinner du för jämlikhet och social hållbarhet? Gör din praktik hos oss på Stiftelsen The Global Village - skaparna av Järvaveckan

Deadline för ansökan 11 april, 2021: Vi erbjuder praktikplats hos oss hösten 2021. Att praktisera hos oss innebär att du får erfarenhet av och inblick i hur vi som civilsamhällesorganisation arbetar för att stärka demokratin och bidra till social hållbarhet.  

Stiftelsen The Global Village är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse, vars ändamål är att stärka delaktigheten, demokratin och gemenskapen i samhället i stort och i synnerhet i socioekonomiskt utsatta områden. Vårt syfte är att bidra till ett samhälle där mångfalden är en allmänt erkänd styrka. Ett samhälle där alla kan vara med och påverka samhällsutvecklingen. Vi brinner för att skapa möten och bidra till en lösningsorienterad diskussion om förbättrad integration. Våra verksamheter är bland annat seminarier, nätverksträffar, Town Hall Meetings, Järva Filmfestival och Järvaveckan. Årligen genomför vi även större undersökningar för att bidra till bättre kunskap om utsatta områden och människorna som bor där.  

Med stöd och handledning kommer du som praktikant vara en viktig resurs i vårt team. Arbetsuppgifterna kommer vara varierande, men bland annat kopplat till våra Town Hall Meetings, vår rapportserie Fakta för Förändring samt vårt projekt för extrajobb till ungdomar. Exempel på uppgifter är planering av eventadministration och marknadsföring på sociala medier. Det finns möjlighet som praktikant att påverka utformningen av praktiktjänsten efter intresse eller kompetens. 

Målet är att du som praktikant ska: 

  • Öka dina kunskaper om integration och social hållbarhet. 
  • Öka din förståelse för hur civilsamhället arbetar med de här frågorna. 
  • Få värdefull praktisk erfarenhet som kan hjälpa dig in i arbetslivet. 

Vi söker dig som: 

  • Är engagerad för social hållbarhet, demokrati och integration.  
  • Är flexibel och självgående. 
  • Har erfarenhet av att arbeta med sociala medier. 

Är du/har varit aktiv i föreningslivet i Järvaområdet så är det meriterande.  

Praktiken är 20 veckor, heltid med start i början av september och oavlönad. Vänligen skicka CV och personligt brev till info@theglobalvillage.se senast 11 april. Skriv praktik höst 2021 som ämne. 

Har du frågor vänligen kontakta oss på info@theglobalvillage.se 

Bästa hälsningar, 
Stiftelsen The Global Village