järvaveckan

Järvaveckan (fysiskt & digitalt) 1-5 juni 2022

Om Järvaveckan 

Mötesplatsen för mångfald, inkludering och social hållbarhet är tillbaka och det med kraft. Sedan starten 2016 har Järvaveckan blivit en etablerad aktör och attraktiv mötesplats. Järvaveckan 2019 slog alla rekord med 53 000 besökare, 300 medverkande organisationer, över 115 seminarier, och alla partiledare på plats. Under pandemiåret 2021 nådde vi ut i hela Sverige genom att sända live i 100 timmar för att fira 100 år av demokrati – i år kombinerar vi det bästa av det fysiska och det digitala till en hybridlösning. Järvaveckan 2022 handlar om att få fler att känna att de kan påverka sin omgivning och omvärlden. Det handlar om demokrati, mångfald och inkludering som i år känns mer angeläget än någonsin. Eftersom det är valår ökar intresset för Järvaveckan från såväl riksnivå som lokalt, och det är nu dags för organisationer att bekräfta sitt deltagande.

Järvaveckan handlar om att minska avståndet mellan de folkvalda politikerna och medborgarna. Genom att locka partiledare från samtliga riksdagspartier och samhällsaktörer från många olika branscher, bidrar Järvaveckan till att öka förutsättningar för alla medborgare att engagera sig politiskt, delta aktivt i samhället och sätta sina prioriterade frågor på den politiska agendan.