järvaveckan

Järvaveckan 31 maj - 3 juni 2023

Om Järvaveckan 

Mötesplatsen för mångfald, inkludering och social hållbarhet är tillbaka och det med kraft. Sedan starten 2016 har Järvaveckan blivit en etablerad aktör och attraktiv mötesplats. Järvaveckan handlar om att minska avståndet mellan de folkvalda politikerna och medborgarna. Genom att locka partiledare från samtliga riksdagspartier och samhällsaktörer från många olika branscher, bidrar Järvaveckan till att öka förutsättningar för alla medborgare att engagera sig politiskt, delta aktivt i samhället och sätta sina prioriterade frågor på den politiska agendan.

Järvaveckan 2023 handlar om att få fler att känna att de kan påverka sin omgivning och omvärlden. Det handlar om demokrati, mångfald och inkludering som i år känns mer angeläget än någonsin. En ny regering har tillkommit med ny inriktning och med många politiska förslag. vad innebär de? Sverige går mot ekonomisk lågkonjunktur – hur påverkar det vår vardag? Kampen om demokratin i omvärlden hårdnar – hur kan vi stärka vår demokrati? Årets huvudtema blir Morgondagens Sverige. Hur ser ditt Sverige ut och vad kan vi göra gemensamt för att förbättra den?

Utställare: boka ditt deltagande genom att logga in (om ni har befintligt konto) eller skapa ny konto (ny användare). Vi godkänner nya användare efter granskning. Inom kort kan alla som har ett konto se och boka aktiviteter.