Advisory Council ledamot
 

I’m a yogini, Goraiko and PGO Mystic lvl 40. To evolve with my work tasks is a key objective to me, and together with my clients, partners and colleagues I find myself in a constant state of development. It is also important for me to work with issues that in different ways concerns and affects many people in a positive way.

At Kista Science City AB I am Chief Operating Officer for Urban ICT Arena which is a collaboration arena and technological infrastructure, where we develop and show digitization opportunities. Founding Partners of Urban ICT Arena are Ericsson, IBM, ABB, KTH, DSV/SU, Swedish ICT, Stockholm City and Stockholm County Administrative Board.

Att utvecklas i och med mina arbeten är en viktig målsättning för mig och tillsammans med min uppdragsgivare och mina kollegor befinner jag mig i en ständig utvecklingsprocess. Det är också viktigt att få arbeta med frågor som på olika sätt angår och berör många människor.

På Kista Science City AB är jag programchef för Urban ICT Arena som är en samverkansarena och teknisk infrastruktur där vi utvecklar och visar digitaliseringens möjligheter. Founding Partners för Urban ICT Arena är Ericsson, IBM, ABB, KTH, DSV/SU, Swedish ICT, Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholm.

BACK