Suppleant
 

Lovisa Österberg är 24 år. Lovisa Studerar juridik och kriminologi vid Stockholms universitet. Hon tycker om att dansa och rida. Lovisa har varit aktiv i Tenstakyrkans Ungdom, Vasalunds IF samt Juridiska föreningen vid Stockholms universitet. Hon har även varit aktiv på Brottsofferjouren (men då som vittnesstöd).

BACK