Juan Eriksson

Styrelseledamot
 

Juan F. Eriksson är 28 år gammal. Juan Jobbar idag som bolagsjurist på ett kreditmarknadsbolag och tog Juristexamen vid Stockholms Universitet i oktober 2014. Han har tidigare studerat i England, drivit eget företag under studietiden och varit engagerad i olika föreningar. Juan har har varit förhandlingsrepresentant för Stockholms studenthyresgästers förening 2013 och Vice ordförande 2014. Han var också skattmästare/ekonomiansvarig för Juridiska Föreningen vid Stockholms Universitet 2010.