Erica Molin

Advisory Council ledamot
 
Erica Molin
Generalsekreterare Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (Swedish Refugee Advice Centre) och Partner i hållbarhetsbyrån Beyond Intent AB.

 

Erica är utbildad i Lund, Madrid och vid IMD i Lausanne och har studerat och arbetat längre perioder i Argentina, El Salvador, Spanien och Uganda. Erica är folkrättsjurist i grunden och har arbetat med näringslivets verksamhet på komplexa marknader inte minst genom hennes tidigare arbete som VD på Näringslivets Internationella Råd (NIR). Hon jobbade vid NIR i ca 8 år varav drygt 3 som VD. 2010 blev hon invald i den svenska regeringens råd för näringsliv och utveckling. Erica har även bl.a. varit medlem i referensgruppen kring framtagandet av en manual för ledarskap i komplexa miljöer. Idag är Erica generalsekreterare för Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, ett asylrättscentrum som arbetar för en rättssäker asylprocess genom att företräda asylsökande, genomföra utbildningar och bedriva påverkansarbete. Hon är även partner i hållbarhetsbyrån Beyond Intent AB som skapar värde för företag och samhället genom medvetet hållbarhetsarbete och hållbara internationella etableringar.