Ledamot
 

f.d. VD för Näringslivet Internationella Råd (NIR)

Erica är utbildad i Lund, Madrid och vid IMD i Lausanne och har studerat och arbetat längre perioder i Argentina, El Salvador, Spanien och Uganda. Erica är folkrättsjurist i grunden och har arbetat med näringslivets verksamhet på komplexa marknader inte minst genom hennes tidigare arbete på Näringslivets Internationella Råd (NIR). Hon jobbade vid NIR i ca 8 år varav drygt 3 som VD. 2010 blev hon invald i den svenska regeringens råd för näringsliv och utveckling. Erica har även bl.a. varit medlem i referensgruppen kring framtagandet av en manual för ledarskap i komplexa miljöer.

Partner, Beyond Intent AB 

We are a sustainability agency. We measure, asses and develop initiatives that generate value for your business and for society. We provide you with a check on the risks and performance of your operations, an overview of future challenges and practical guidance for the way forward.

Beyond Intent’s tools help you know and show your results and operationalise your ambitions, profitably and sustainably. We help you move beyond intent.

BACK