Ledamot
 

Experienced Public Health Specialist with a demonstrated history of working in the hospital & health care industry. Skilled in Business Planning, Analytical Skills, Epidemiology, Molecular Biology, and International Relations. Strong research professional with a PhD International Health focused in Health system equality in LMICs from Karolinska Institutet.

Abela har sin doktorsexamen i internationell hälsa vid Karolinska Institutet och en examen i global hälsa. Hon har en särskilt fokuserat på innovativa och hållbara insatser. Abela strävar efter att stöder människor att arbeta tillsammans för social förändring, vilket kommer att förbättra kvaliteten på sina liv, och de samhällen där de bor.

BACK