Ledamot
 

Daniel har varit styrelseledamot för ST Stockholm Region och är en av grundarna av Stockholmsregionens Internationella Entreprenörers Nätverk som arbetar för ökad handel och global samverkan. Föreningen startade 2009 i ett nära samarbete med UD, exportrådet, Stockholms Handelskammare m.fl. för att öka Sveriges exportmöjligheter.

Daniel har också varit ordförande för Svensk-Eritreanskt forum för Utvecklingssamarbete (S-ERI Forum) som är ett partipolitiskt och religiöst obundet forum med syfte att mobilisera och kanalisera hjälp och utvecklingsbistånd till Eritrea.

Certified Professional as inside sales and tax advisor with 8+ years of combined experience in the services, tax advisor, claim adjusting and inside sales.

 

BACK