Ledamot
 

Anders arbetar som advokat på den affärsjuridiska advokatbyrån Roschier i Stockholm. Byrån har totalt drygt 300 anställda med huvudkontor i Stockholm och Helsingfors. Anders arbetar i byråns processgrupp som ombud i kommersiella domstolstvister och internationella skiljeförfaranden inom olika branscher och rättsområden. Anders har tidigare även arbetat som tingsnotarie på Nyköpings tingsrätt.

Anders tog sin juristexamen vid Uppsala Universitet och studerade även statskunskap under ett års tid i Buenos Aires, Argentina. Anders talar förutom svenska även engelska och spanska.

BACK