Anders Börjesson

Advisory Council ledamot
 

 

Anders jobbar som jurist med särskilt fokus på compliance och anti-korruption. Anders har tidigare även arbetat som advokat och i domstol. Anders tog sin juristexamen vid Uppsala Universitet och studerade även statskunskap under ett års tid i Buenos Aires, Argentina. Anders talar förutom svenska även engelska och spanska.