rapporter

JärvaOpinion & JärvaFakta

Vår verksamheter JärvaOpinion och JärvaFakta tillför kunskap, genom statistik och forskning, till integrationsdebatten i Sverige. Vi genomför en opinionsundersökning och en statistisk undersökning, som vi presenterar genom årliga rapporter. Rapporterna fokuserar på socioekonomiskt utsatta områden och syftar till att öka kunskapen om de människor som bor i dessa områden.

Det finns väldigt många ogjorda undersökningar i dessa områden. Detta vill vi råda bot på. Det genomförs mängder med undersökningar om den svenska allmänheten, som bryts ned på olika undergrupper som analyseras kors och tvärs. Vi vet mycket om många. Däremot vet vi lite om de boende i dessa områden, i synnerhet om man betraktar hur mycket uppmärksamhet de får på olika sätt.

En egenhet med många skildringar från förortsområden är att man ofta låter en person representera de som bor där. Det kan vara en eldsjäl som startat en idrottsklubb, det kan vara en entreprenör som driver företagarprojekt. Eller så är det i samband med ett upplopp, och man låter någon beskriva hur man i förorten varken litar på polis eller samhället, och att man ”härute” inte har något framtidshopp. Det pratas ofta om människorna som bor här, men inte med människorna.

En bild som man ofta saknar är hur de allra flesta som bor där ser på olika samhällsfrågor. Det finns väldigt många ogjorda undersökningar i dessa områden. Detta vill vi råda bot på. Det genomförs mängder med undersökningar om den svenska allmänheten, som bryts ned på olika undergrupper som analyseras kors och tvärs. Vi vet mycket om många. Däremot vet vi lite om de boende i dessa områden,
i synnerhet om man betraktar hur mycket uppmärksamhet de får på olika sätt.

Novus har nu på uppdrag av The Global Village genomfört en, oss veterligen, unik studie i landets 61utsatta områden (enligt polisens definition, se s 37-38 för mer info). I dessa områden bor det drygt 500 000 människor. Undersökningen är genomförd på uppdrag av The Global Village i samarbete med Höj Rösten. Undersökningen är finansierad av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.

Årets (2018) undersökning är baserad på 2000 intervjuer, dessutom med möjlighet att få undersökningen genomförd på arabiska och somaliska, för att minska bortfallet pga språk. Vi har intervjuat människor med ursprung från 76 olika nationaliteter.

Vi har i årets undersökning också jämfört flera av frågorna med hur svenska allmänheten svarar på samma frågor. Fram träder en kompletterande bild av dessa områden. Det finns vissa resultat som
sticker ut, och det finns vissa resultat som inte skiljer sig nämnvärt från befolkningen i stort.