Tillsammans skapar vi

en inkluderande och socialt hållbar samhällsutveckling

Kommande händelser

Årsmöte kallelse

Kallelse till årsmöte i föreningen The Global Village (802487–5661) samt styrelsens förslag att behandlas på årsmötet:

Medlemmarna i föreningen The Global Village (802487–5661) kallas härmed till årsmöte onsdagen den 5 februari 2020 kl. 15.00 hos Stockholms Handelskammare, Brunnsgatan 2, Stockholm.

Förslag på dagordning bifogas.
Det antecknas att årsmötet den 25 april 2019 beslutade om att upplösa föreningen The Global Village samt uppdrogs åt styrelsen att hantera avvecklingen. Föreningens skulder är nu betalda samt har övriga åtgärder vidtagits för att kunna avveckla föreningen. I enlighet med föreningens stadgar ska därvid föreningens eventuella tillgångar överföras till stiftelsen The Global Village.

Styrelsen föreslår därför att årsmötet beslutar om – enligt stadgarna – att föreningens eventuella tillgångar ska överföras till stiftelsen The Global Village och att styrelsen ska vidtaga övriga nödvändiga åtgärder i avvecklingen av föreningen såsom att avregistrera föreningens organisationsnummer hos Skatteverket, avsluta bankkonto och behörigheter för firmatecknare och andra hos Skatteverkets e-tjänster och hos bank.

 

Dagordning vid årsmöte i föreningen The Global Village (802487–5661) den 5 februari 2020 kl 14.00

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019 och för perioden efter den 1 januari 2020.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för verksamhetsåret 2019 och för perioden efter den 1 januari 2020.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets/räkenskapsåret 2019 och för perioden efter den 1 januari 2020.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidrevisionen avser.
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
10. Övriga frågor
– Fastställande av medlemsavgifter.
– Fastställande av ev verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-, räkenskapsåret.
– Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år.
– Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av ett år.
– Val av revisorer samt suppleanter.

TOWN HALL MEETING #4 med Stockholms stad borgarråd

Town Hall Meeting är ett sätt att få lokala och/eller nationella politiker att träffa sina väljare, antingen för att höra från dem om ämnen av intresse eller för att diskutera specifika kommande lagstiftning eller reglering. Anna König Jerlmyr (M), Finansborgarråd
Dennis Wedin (M), Bostads- och fastighetsborgarråd
Jonas Naddebo (C), Kultur-, idrotts- och stadsmiljöborgarråd
Joakim Larsson (M), Stadsbyggnadsborgarråd Datum & tid: Torsdag den 6 feb kl. 18.00 – 20.00 Plats: Folkets Husby.

JÄRVAVECKAN 10 - 14 JUNI, 2020

Järvaveckan handlar om att minska avståndet mellan de folkvalda politikerna och medborgarna. Genom att locka partiledare från samtliga riksdagspartier och samhällsaktörer från många olika branscher, bidrar Järvaveckan till att öka förutsättningar för alla medborgare att engagera sig politiskt, delta aktivt i samhället och sätta sina prioriterade frågor på den politiska agendan.

Järva filmfestival 1 - 7 Augusti, 2020

En grundsten i integrationsarbetet är insikten om kultur som en folkbildare. Järva Filmfestivalens huvudsyfte är att dela med sig av den mångfald av kulturer och kreativitet som våra förorter besitter. Sverige har många berättelser som sällan hörs eller berättas. Genom filmfestivalen vill vi bidra med nya röster i svensk kultur.

Vi söker en Projektkoordinator

Projektkoordinator till Stiftelsen The Global Village Stiftelsen The Global Village, som bland annat står bakom Järvaveckan, söker en projektkoordinator. Brinner du för samhällsfrågor, demokrati och att minska utanförskapet i Sverige? The Global Village är en brobyggare som arbetar för att minska avståndet mellan medborgare, näringsliv, politiker och civilsamhället. Rollen Som projektkoordinator arbetar du tillsammans med verksamhetsledaren och Järvaveckans projektledare med en rad olika uppgifter inom administration, koordinering av projekt och kommunikation. Projektkoordinatorn är en administrativ kraft som medverkar vid planering, genomförande och uppföljning av The Global Villages olika aktiviteter. Som projektkoordinator och administrativt stöd ansvarar du för att arrangera både interna och externa mötesplatser, temadagar, seminarium och aktivitet.

Järvaveckan

Politiker har ett stort ansvar för integrationen i Sverige, men näringslivet och civilsamhället kan göra stor skillnad. Vi är övertygade om att all förändring börjar lokalt och att det ideella engagemanget som finns för denna fråga kan kanaliseras till en hållbar och skalbar plattform för samtal mellan medborgare, folkvalda och företagare. Vi kallar den plattformen för Järvaveckan. 

En egenhet med många skildringar från förortsområden är att man ofta låter en person representera de som bor där. Det kan vara en eldsjäl som startat en idrottsklubb, det kan vara en entreprenör som driver företagarprojekt. Eller så är det i samband med ett upplopp, och man låter någon beskriva hur man i förorten varken litar på polis eller samhället, och att man ”härute” inte har något framtidshopp. Det pratas ofta om människorna som bor här, men inte med människorna.

En bild som man ofta saknar är hur de allra flesta som bor där ser på olika samhällsfrågor. Det finns väldigt många ogjorda undersökningar i dessa områden. Detta vill vi råda bot på. Det genomförs mängder med undersökningar om den svenska allmänheten, som bryts ned på olika undergrupper som analyseras kors och tvärs. Vi vet mycket om många. Däremot vet vi lite om de boende i dessa områden,
i synnerhet om man betraktar hur mycket uppmärksamhet de får på olika sätt.

Novus har nu på uppdrag av The Global Village genomfört en, oss veterligen, unik studie i landets 61utsatta områden (enligt polisens definition, se s 37-38 för mer info). I dessa områden bor det drygt 500 000 människor. Undersökningen är genomförd på uppdrag av The Global Village i samarbete med Höj Rösten. Undersökningen är finansierad av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.

Årets (2018) undersökning är baserad på 2000 intervjuer, dessutom med möjlighet att få undersökningen genomförd på arabiska och somaliska, för att minska bortfallet pga språk. Vi har intervjuat människor med ursprung från 76 olika nationaliteter.

Vi har i årets undersökning också jämfört flera av frågorna med hur svenska allmänheten svarar på samma frågor. Fram träder en kompletterande bild av dessa områden. Det finns vissa resultat som
sticker ut, och det finns vissa resultat som inte skiljer sig nämnvärt från befolkningen i stort.