Tillsammans skapar vi

en inkluderande och socialt hållbar samhällsutveckling

Kommande händelser

TOWN HALL MEETING #3 med Stockholms stad borgarråd

Town Hall Meeting är ett sätt att få lokala och/eller nationella politiker att träffa sina väljare, antingen för att höra från dem om ämnen av intresse eller för att diskutera specifika kommande lagstiftning eller reglering. Medverkande: Medverkande: Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd (vice ordförande i bland annat kommunstyrelsen) Jan Valeskog (S), oppositionsborgarråd (vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden) Emilia Bjuggren (S), oppositionsborgarråd (vice ordförande i exploateringsnämnden) Clara Lindblom (V), oppositionsborgarråd (vice ordförande i svenska bostäder) Datum & tid: Måndag den 13 jan kl. 18.00 – 20.00 Plats: Folkets Husby.

JÄRVAVECKAN 10 - 14 JUNI, 2020

Järvaveckan handlar om att minska avståndet mellan de folkvalda politikerna och medborgarna. Genom att locka partiledare från samtliga riksdagspartier och samhällsaktörer från många olika branscher, bidrar Järvaveckan till att öka förutsättningar för alla medborgare att engagera sig politiskt, delta aktivt i samhället och sätta sina prioriterade frågor på den politiska agendan.

Järva filmfestival 1 - 7 Augusti, 2020

En grundsten i integrationsarbetet är insikten om kultur som en folkbildare. Järva Filmfestivalens huvudsyfte är att dela med sig av den mångfald av kulturer och kreativitet som våra förorter besitter. Sverige har många berättelser som sällan hörs eller berättas. Genom filmfestivalen vill vi bidra med nya röster i svensk kultur.

Vi söker en Projektkoordinator

Projektkoordinator till Stiftelsen The Global Village Stiftelsen The Global Village, som bland annat står bakom Järvaveckan, söker en projektkoordinator. Brinner du för samhällsfrågor, demokrati och att minska utanförskapet i Sverige? The Global Village är en brobyggare som arbetar för att minska avståndet mellan medborgare, näringsliv, politiker och civilsamhället. Rollen Som projektkoordinator arbetar du tillsammans med verksamhetsledaren och Järvaveckans projektledare med en rad olika uppgifter inom administration, koordinering av projekt och kommunikation. Projektkoordinatorn är en administrativ kraft som medverkar vid planering, genomförande och uppföljning av The Global Villages olika aktiviteter. Som projektkoordinator och administrativt stöd ansvarar du för att arrangera både interna och externa mötesplatser, temadagar, seminarium och aktivitet.

Järvaveckan

Politiker har ett stort ansvar för integrationen i Sverige, men näringslivet och civilsamhället kan göra stor skillnad. Vi är övertygade om att all förändring börjar lokalt och att det ideella engagemanget som finns för denna fråga kan kanaliseras till en hållbar och skalbar plattform för samtal mellan medborgare, folkvalda och företagare. Vi kallar den plattformen för Järvaveckan.