Tillsammans skapar vi

en inkluderande och socialt hållbar samhällsutveckling

PERSPEKTIV 2020 – med särskilt fokus på unga vuxna

Var 18:e person i Sverige lever i ett så kallat utsatt område. Mycket av det politiska samtalet handlar om dessa områden och människor, men väldigt lite kunskap har funnits om de som faktiskt bor där. Syftet med denna opinionsundersökning är tala med, och inte om människorna. Opinionsundersökningen görs för fjärde året i rad. Med den här årligt återkommande rapporten vill vi tillföra nya fakta till integrationsdebatten i Sverige. 

Den här opinionsundersökningen beskriver vad människor i Sveriges mest utsatta områden tycker och tänker kring olika frågor. Vi jämför deras tyckande mot allmänheten i Sverige (boende i icke-utsatta områden, varav majoriteten har svensk bakgrund).

I årets opinionsundersökning har vi lagt särskilt fokus på unga vuxna mellan 18 år och 29 år. Unga vuxna i landets utsatta områden påverkas starkt av segregationen och är en stor outnyttjad resurs för Sverige. Genom denna särskilda fokus hoppas vi förstå unga vuxnas perspektiv bättre och hur vi bäst kan bemöta deras oroa, hopp och drömmar. Ungas vuxna i utsatta områdens perspektiv sammanfattas i slutet av varje kapitel i rapporten och jämförs mot jämnåriga i allmänheten. 

Stiftelsen The Global Village är partipolitiskt och religiöst obunden. Vår uppgift är inte att ge svaren, utan att öka kunskapen om situationen i utsatta områden/grupper och möjliggöra ett faktabaserat, lösningsorienterat samtal mellan politiker och medborgare och andra nyckelaktörer.

Läs hela rapporten här (pdf): PERSPEKTIV 2020

Read summary of the report in English: about the covid-19 chapter and summary of the other chapters (doesn’t include all the chapters)

Fakta för Förändring 2019


Var 18:e person i Sverige lever i ett så kallat utsatt område. Mycket av den politiska debatten handlar om dessa områden, men väldigt lite kunskap har funnits om de som faktiskt bor där – fram till nu. Den här rapporten handlar om vilka det är som bor i de utsatta områdena, vad de gör och deras förutsättningar i vårt land. Vår rapport baseras på polisens tidigare lista med 61 områden, idagsläget klassas 60 områden som utsatta.

Statistikmyndigheten SCB har i samverkan med Stiftelsen The Global Village tagit fram unik och detaljerad statistik över de utsatta områdena. Vi har kartlagt arbetsliv, utbildningsnivåer, boendesituation och privatekonomi hos invånarna i Sveriges utsatta områden.

Vi är medvetna om att den här statistiken kan användas på olika sätt för att driva politiska agendor från höger till vänster. Men en förutsättning för att komma till rätta med komplexa problem är att förstå dem på djupet.

Vi hoppas att politiker, tjänsteperson, journalister, civilsamhälle ledare och företagsledare läser rapporten, varje siffra, varje rad och varje sida och sedan börjar agera.

Fakta för Förändring 2020 släpps hösten 2020.

Läs rapporten: Fakta för förändring 2019

Järva filmfestival 5 - 9 Augusti, 2021

En grundsten i integrationsarbetet är insikten om kultur som en folkbildare. Järva Filmfestivalens huvudsyfte är att dela med sig av den mångfald av kulturer och kreativitet som våra förorter besitter. Sverige har många berättelser som sällan hörs eller berättas. Genom filmfestivalen vill vi bidra med nya röster i svensk kultur.

JÄRVAVECKAN 2 - 6 JUNI, 2021

Järvaveckan handlar om att minska avståndet mellan de folkvalda politikerna och medborgarna. Genom att locka partiledare från samtliga riksdagspartier och samhällsaktörer från många olika branscher, bidrar Järvaveckan till att öka förutsättningar för alla medborgare att engagera sig politiskt, delta aktivt i samhället och sätta sina prioriterade frågor på den politiska agendan.

Järvaveckan

Politiker har ett stort ansvar för integrationen i Sverige, men näringslivet och civilsamhället kan göra stor skillnad. Vi är övertygade om att all förändring börjar lokalt och att det ideella engagemanget som finns för denna fråga kan kanaliseras till en hållbar och skalbar plattform för samtal mellan medborgare, folkvalda och företagare. Vi kallar den plattformen för Järvaveckan.