Tillsammans skapar vi

en inkluderande och socialt hållbar samhällsutveckling

Kommande händelser

JÄRVAVECKAN: TOWN HALL MEETING 2

Town Hall Meeting är ett sätt att få lokala och/eller nationella politiker att träffa sina väljare, antingen för att höra från dem om ämnen av intresse eller för att diskutera specifika kommande lagstiftning eller reglering. Medverkande: Erik Slottner (KD), Äldre- och trygghetsborgarråd Katarina Luhr (MP), Miljö- och klimatborgarråd Daniel Helldén (MP), Trafikborgarråd Datum & tid: Onsdag den 4 dec kl. 18.00 – 20.00 Plats: Inte bestämd än.

JÄRVAVECKAN 10 - 14 JUNI, 2020

Järvaveckan handlar om att minska avståndet mellan de folkvalda politikerna och medborgarna. Genom att locka partiledare från samtliga riksdagspartier och samhällsaktörer från många olika branscher, bidrar Järvaveckan till att öka förutsättningar för alla medborgare att engagera sig politiskt, delta aktivt i samhället och sätta sina prioriterade frågor på den politiska agendan.

Järva filmfestival 1 - 7 Augusti, 2020

En grundsten i integrationsarbetet är insikten om kultur som en folkbildare. Järva Filmfestivalens huvudsyfte är att dela med sig av den mångfald av kulturer och kreativitet som våra förorter besitter. Sverige har många berättelser som sällan hörs eller berättas. Genom filmfestivalen vill vi bidra med nya röster i svensk kultur.

SVERIGE I VÄRLDEN - VÄRLDEN I SVERIGE: ETT SAMTAL MED SVENSKA AMBASSADÖRER ONSDAG DEN 28 AUG

Världen står inför stora utmaningar: klimatkris, krig, fattigdom är bara några exempel. Vilka samhällsutmaningar vill du lösa? Kom, träffa och ställa frågor till Sveriges ambassadörer! Få en djupare förståelse om vår omvärld. Syftet med "Sverige i Världen – Världen i Sverige" är skapa intresse för Sveriges utrikespolitik, omvärlden, utvecklingsfrågor samt företagande/export. Datum & tid: 24-27 augusti, 2020 kl. 18.00 – 19.30. Plats: Tensta Konsthall – Taxingegränd 10, 163 04 Spånga, Stockholm. Kostnad & språk: gratis och på svenska.

Järvaveckan

Politiker har ett stort ansvar för integrationen i Sverige, men näringslivet och civilsamhället kan göra stor skillnad. Vi är övertygade om att all förändring börjar lokalt och att det ideella engagemanget som finns för denna fråga kan kanaliseras till en hållbar och skalbar plattform för samtal mellan medborgare, folkvalda och företagare. Vi kallar den plattformen för Järvaveckan.