Tillsammans skapar vi

en inkluderande och socialt hållbar samhällsutveckling

Fakta för Förändring 2019


Var 18:e person i Sverige lever i ett så kallat utsatt område. Mycket av den politiska debatten handlar om dessa 60 områden, men väldigt lite kunskap har funnits om de som faktiskt bor där – fram till nu. Totalt rör det sig om 61 områden över landet. Den här rapporten handlar om vilka det är som bor i de utsatta områdena, vad de gör och deras förutsättningar i vårt land. (vår rapport baseras på den polisens tidigare lista med 61 områden, i den helt nya listan är de 60).

Statistikmyndigheten SCB har i samverkan med Stiftelsen The Global Village tagit fram unik och detaljerad statistik över de utsatta områdena. Vi har kartlagt arbetsliv, utbildningsnivåer, boendesituation och privatekonomi hos invånarna i Sveriges utsatta områden.

Vi är medvetna om att den här statistiken kan användas på olika sätt för att driva politiska agendor från höger till vänster. Men en förutsättning för att komma till rätta med komplexa problem är att förstå dem på djupet.

Vi hoppas att politiker, tjänsteperson, journalister, civilsamhälle ledare och företagsledare läser rapporten, varje siffra, varje rad och varje sida och sedan börjar agera.

Fakta för Förändring 2020 släpps till hösten 2020.

Läs rapporten: Fakta för förändring 2019.

PERSPEKTIV 2019 -Tvåtusen röster från Sveriges utsatta områden


Syftet med detta rapport har från börjat varit att vi vill tala med, och inte om människor.  Den här undersökningen beskriver vad människor  i Sveriges mest utsatta områden tycker och tänker kring olika frågor.

Undersökningen görs för tredje året i rad, efter att ha genomförts av Novus för stiftelsen The Global Village både under 2017 och 2018.

Undersökningen består av drygt 2000 telefon- och webintervjuer genomförda under april och maj 2019. De som intervjuats är boende i Sveriges 61 utsatta områden och innehåller frågor om samhället, närområdet, vilket förtroende de har för olika institutioner och hur man ser på integrationen i Sverige. Nytt för i år är även ett par frågor som rör privatekonomi.

Perspektiv 2020 rapporten släpps 2020 maj/juni.

Läs: undersökningen: PERSPEKTIV 2019.

Kommande händelser

Järvaveckan blickar framåt mot 2021

På grund av Covid-19 och det allvarliga läget som Sverige befinner sig i, har vi beslutat att flytta fram årets upplaga av Järvaveckan till den 2–6 juni 2021. De närmaste veckorna och månaderna kommer vår verksamhet att fokusera på informationsarbete kring Covid-19 i Sveriges utsatta områden.  Läs mer i vår pressmeddelanden.

Den pågående samhällsutvecklingen med ojämlik hälsa, osäker arbetsmarknad och olika tillgång till information, visar varför mötesplatser som Järvaveckan behövs – och vi är övertygade om att upplagan 2021 kommer att vara större och mer relevant än någonsin.

Den situation och ovisshet som råder gällande Covid-19 och dess efterverkningar slår särskilt hårt mot Sveriges utsatta områden. Dessutom riskerar varsel och ökad arbetslöshet att ytterligare försämra den svenska integrationen. De som redan har det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden kommer att få det ännu svårare. Krisen kommer att lämna djupa spår och därför är vårt gemensamma arbete särskilt viktigt.

Järvaveckan som rörelse kommer under 2020 att jobba på många andra sätt, för att dämpa det som kan bli ett hårt slag mot integrationen. Vi bedriver vi just nu informationsarbete gällande smittspridningen – bland annat genomför stiftelsen 2 000 intervjuer för en opinionsundersökning om Coronaspridningen i landets 60 utsatta områden. Intervjuerna genomförs på svenska, engelska, somaliska och arabiska.

Vi ses på Järvaveckan 2021!

Vänliga hälsningar,

Ahmed Abdirahman                    

Grundare & vd, Stiftelsen The Global Village

Länkar för mer information:

Region Stockholm sida med information om Coronaviruset

Folkhälsomyndighetens informationssida om coronaviruset >> 

2 sept: Town Hall Meeting #6 med Regionråd Stockholm

Vad är Town Hall Meeting? Town Hall Meeting är ett sätt för lokala, regionala och/eller nationella politiker att träffa sina väljare för att höra deras reflektioner kring viktiga samhällsfrågor eller specifika kommande lagar och regleringar. Anna Starbrink (L), Hälso- och sjukvårdsregionråd Gustav Hemming (C), Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd Ella Bohlin (KD), Vårdutvecklingsregionråd Tomas Eriksson (MP), Miljö- och kollektivtrafikregionråd Datum & tid: torsdag den 2 sept kl. 18.00 – 20.00 Plats: Folkets Husby.

14 okt: Town Hall Meeting #7 med Regionråd Stockholm

Vad är Town Hall Meeting? Town Hall Meeting är ett sätt för lokala, regionala och/eller nationella politiker att träffa sina väljare för att höra deras reflektioner kring viktiga samhällsfrågor eller specifika kommande lagar och regleringar.
Aida Hadzialic (S), Oppositionsregionråd Talla Alkurdi (S), Oppositionsregionsråd Anna Sehlin (V), Oppositionsregionsråd Jens Sjöström (S), Oppositionsregionråd Datum & tid: torsdag den 14 okt kl. 18.00 – 20.00 Plats: Folkets Husby.

Järva filmfestival 1 - 7 Augusti, 2020

En grundsten i integrationsarbetet är insikten om kultur som en folkbildare. Järva Filmfestivalens huvudsyfte är att dela med sig av den mångfald av kulturer och kreativitet som våra förorter besitter. Sverige har många berättelser som sällan hörs eller berättas. Genom filmfestivalen vill vi bidra med nya röster i svensk kultur.

JÄRVAVECKAN 2 - 6 JUNI, 2021

Järvaveckan handlar om att minska avståndet mellan de folkvalda politikerna och medborgarna. Genom att locka partiledare från samtliga riksdagspartier och samhällsaktörer från många olika branscher, bidrar Järvaveckan till att öka förutsättningar för alla medborgare att engagera sig politiskt, delta aktivt i samhället och sätta sina prioriterade frågor på den politiska agendan.

Järvaveckan

Politiker har ett stort ansvar för integrationen i Sverige, men näringslivet och civilsamhället kan göra stor skillnad. Vi är övertygade om att all förändring börjar lokalt och att det ideella engagemanget som finns för denna fråga kan kanaliseras till en hållbar och skalbar plattform för samtal mellan medborgare, folkvalda och företagare. Vi kallar den plattformen för Järvaveckan.