Tillsammans skapar vi

en inkluderande och socialt hållbar samhällsutveckling

Kommande händelser

4 mars: Town Hall Meeting #5 med Regionråd Stockholm

Vad är Town Hall Meeting? Town Hall Meeting är ett sätt för lokala, regionala och/eller nationella politiker att träffa sina väljare för att höra deras reflektioner kring viktiga samhällsfrågor eller specifika kommande lagar och regleringar. Irene Svenonius (M), Finansregionråd Kristoffer Tamsons (M), Trafikregionråd Tobias Nässén (M), Vård- och valfrihetsregionråd Charlotte Broberg (M), Fastighets och serviceregionråd Datum & tid: onsdag den 4 mars kl. 18.00 – 20.00 Plats: Folkets Husby.

16 april: Town Hall Meeting #6 med Regionråd Stockholm

Vad är Town Hall Meeting? Town Hall Meeting är ett sätt för lokala, regionala och/eller nationella politiker att träffa sina väljare för att höra deras reflektioner kring viktiga samhällsfrågor eller specifika kommande lagar och regleringar. Anna Starbrink (L), Hälso- och sjukvårdsregionråd Gustav Hemming (C), Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd Ella Bohlin (KD), Vårdutvecklingsregionråd Tomas Eriksson (MP), Miljö- och kollektivtrafikregionråd Datum & tid: torsdag den 16 april kl. 18.00 – 20.00 Plats: Folkets Husby.

4 maj: Town Hall Meeting #7 med Regionråd Stockholm

Vad är Town Hall Meeting? Town Hall Meeting är ett sätt för lokala, regionala och/eller nationella politiker att träffa sina väljare för att höra deras reflektioner kring viktiga samhällsfrågor eller specifika kommande lagar och regleringar.
Aida Hadzialic (S), Oppositionsregionråd Talla Alkurdi (S), Oppositionsregionsråd Anna Sehlin (V), Oppositionsregionsråd Jens Sjöström (S), Oppositionsregionråd Datum & tid: torsdag den 16 april kl. 18.00 – 20.00 Plats: Folkets Husby.

JÄRVAVECKAN 10 - 14 JUNI, 2020

Järvaveckan handlar om att minska avståndet mellan de folkvalda politikerna och medborgarna. Genom att locka partiledare från samtliga riksdagspartier och samhällsaktörer från många olika branscher, bidrar Järvaveckan till att öka förutsättningar för alla medborgare att engagera sig politiskt, delta aktivt i samhället och sätta sina prioriterade frågor på den politiska agendan.

Järva filmfestival 1 - 7 Augusti, 2020

En grundsten i integrationsarbetet är insikten om kultur som en folkbildare. Järva Filmfestivalens huvudsyfte är att dela med sig av den mångfald av kulturer och kreativitet som våra förorter besitter. Sverige har många berättelser som sällan hörs eller berättas. Genom filmfestivalen vill vi bidra med nya röster i svensk kultur.

Järvaveckan

Politiker har ett stort ansvar för integrationen i Sverige, men näringslivet och civilsamhället kan göra stor skillnad. Vi är övertygade om att all förändring börjar lokalt och att det ideella engagemanget som finns för denna fråga kan kanaliseras till en hållbar och skalbar plattform för samtal mellan medborgare, folkvalda och företagare. Vi kallar den plattformen för Järvaveckan. 

En egenhet med många skildringar från förortsområden är att man ofta låter en person representera de som bor där. Det kan vara en eldsjäl som startat en idrottsklubb, det kan vara en entreprenör som driver företagarprojekt. Eller så är det i samband med ett upplopp, och man låter någon beskriva hur man i förorten varken litar på polis eller samhället, och att man ”härute” inte har något framtidshopp. Det pratas ofta om människorna som bor här, men inte med människorna.

En bild som man ofta saknar är hur de allra flesta som bor där ser på olika samhällsfrågor. Det finns väldigt många ogjorda undersökningar i dessa områden. Detta vill vi råda bot på. Det genomförs mängder med undersökningar om den svenska allmänheten, som bryts ned på olika undergrupper som analyseras kors och tvärs. Vi vet mycket om många. Däremot vet vi lite om de boende i dessa områden,
i synnerhet om man betraktar hur mycket uppmärksamhet de får på olika sätt.

Novus har nu på uppdrag av The Global Village genomfört en, oss veterligen, unik studie i landets 61utsatta områden (enligt polisens definition, se s 37-38 för mer info). I dessa områden bor det drygt 500 000 människor. Undersökningen är genomförd på uppdrag av The Global Village i samarbete med Höj Rösten. Undersökningen är finansierad av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.

Årets (2018) undersökning är baserad på 2000 intervjuer, dessutom med möjlighet att få undersökningen genomförd på arabiska och somaliska, för att minska bortfallet pga språk. Vi har intervjuat människor med ursprung från 76 olika nationaliteter.

Vi har i årets undersökning också jämfört flera av frågorna med hur svenska allmänheten svarar på samma frågor. Fram träder en kompletterande bild av dessa områden. Det finns vissa resultat som
sticker ut, och det finns vissa resultat som inte skiljer sig nämnvärt från befolkningen i stort.